Sisseastumine

Erialad

Puidupingi operaator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe / töökohapõhineEeldus alustamiseksharidusnõudetaÕppeaeg1 aasta

Kes on puidupingioperaator ja mida ta oskab?

Puidupingioperaator on oskustöötaja, kes töötab mööblitööstuses või puidutöötlemise ettevõttes.  Ta tunneb puidutöötlemisseadmete ehitust ja tööpõhimõtteid ning detailide töötlemise viise.  Ta tunneb kasutatavate materjalide omadusi ja mõistab toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Tal on oskus lugeda tööjooniseid, seadistada põhilisi puidutöötlemise pinke vastavalt töödeldava detaili kujule ja mõõtmetele ning töödelda erinevaid puitdetaile.

Puidupingioperaatorilt eeldatakse tööd meeskonna liikmena, tööprotsessist kinni pidamist ja tootlikkust ning toodangu kvaliteedi hoidmist.

Kuidas saab õppida?

Puidupingioperaatoriks saab Võrumaa Kutsehariduskeskuses õppida kahel viisil:

  • sessioonõppena - sobib juhul, kui soovid omandada Puidupingioperaatori kutset, aga hetkel selles valdkonnas ei tööta.
  • töökohapõhiselt - sobib juhul, kui töötad juba antud valdkonnas ja saad kohustusliku praktilise osa sooritada oma töökohas.

Õpingute lõppedes on võimalik taotleda puidupingioperaatori 3. taseme kutsekvalifikatsioon.