Sisseastumine

Töökohapõhine õpe ja profiõpe


Kutseharidust saab omandada ka töökohapõhises õppes, mis on traditsioonilisest kutseharidusest veelgi praktilisem. See tähendab, et vähemalt 2/3 õppetööst toimub tööandja juures ning 1/3 koolis. Töökohapõhisesse õppesse astumine eeldab vastavas valdkonnas töökoha olemasolu. Kogu õpinguperioodi jooksul on õppijal kaks juhendajat - üks koolis ja teine ettevõttes. Seega toimib töökohapõhine õpe kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja pidevas koostöös.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe võimaldab õppijal:

 • ühendada töötamist ja õppimist, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • läbida kogu praktika oma töökohal;
 • saada tavapärased kutseõppe õpilase õigused - taotleda õpilaspiletit, õppetoetusi ning sõidukulu hüvitamist; koolilõuna toetus laieneb kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada oskused, mida igapäevatöös selles ametis vajad;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet vastavalt kutsenõuetele;
 • saada õppekava läbimisel kutseõppe lõputunnistus;
 • sooritada kutseeksam, mille edukal läbimisel omistatakse kutsetunnistus.

Erialad töökohapõhises õppes:

Seni on noortel töökohapõhisesse õppesse olnud juurdepääs üsna piiratud, sest äsja kooli lõpetanutel ei ole veel  töökohapõhise õppe eelduseks olevat töökohta.

Alates 2023/2024 õppeaastast kasutab Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus uut profiõppe mudelit, mis soodustab ka töökogemusteta noorte töölepääsemist vastavasse valdkonda.

Mis on profiõpe?

Profiõppe uudne mudel on suunatud ennekõike noortele, kel puudub valdkonnas veel vastav töökogemus. Mudeli eesmärgiks on leevendada ettevõtete kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tagada noortele huvitav ja praktiline õpe koos lepingulise töökohaga. See tähendab, et õpilane ei täida ettevõttes pelgalt praktikandi rolli, vaid on täieõiguslik töötaja.

Erialad profiõppes:

Kuidas profiõppesse astuda?

 • Vali välja sobiv eriala
 • Kui Sul ei ole veel erialast töökohta, siis võta ühendust kooliga (Terje Kruusalu, terje.kruusalu@ewers.ee). Aitame Sul leida erialase töökoha
 • Kui Sul on töökoht olemas, pane avaldus teele läbi sais.ee keskkonna või koolis kohapeal

Vaata lähemalt:

Lisainfo töökohapõhise ja profiõppe kohta:

Terje Kruusalu tel: 785 0817 või 56905389, terje.kruusalu@ewers.ee

Hea ettevõtja! Kui soovid koolitada oma töötajaid töökohapõhise õppe vormis, võta palun ühendust Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskusega ja anna oma soovist teada. Saame arutada teie ettevõtte töötajatele vajalike oskuste omandamise võimaluste üle ja tuleme hea meelega ettevõttesse töökohapõhisest õppest infot andma.

Töökohapõhist õpet toetavad programmid  “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja    “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“.

Täname koostööpartnereid Kurmik AS, Rauameister AS ja Lapi MT OÜ.

Kutseharidust saab omandada ka töökohapõhises õppes, mis on traditsioonilisest kutseharidusest veelgi praktilisem. See tähendab, et vähemalt 2/3 õppetööst toimub tööandja juures ning 1/3 koolis. Töökohapõhisesse õppesse astumine eeldab vastavas valdkonnas töökoha olemasolu. Kogu õpinguperioodi jooksul on õppijal kaks juhendajat - üks koolis ja teine ettevõttes. Seega toimib töökohapõhine õpe kutseõppeasutuse, õpilase ja tööandja pidevas koostöös.

Töökohapõhine õpe ehk õpipoisiõpe võimaldab õppijal:

 • ühendada töötamist ja õppimist, sest töötatud aeg arvestatakse õppe hulka;
 • läbida kogu praktika oma töökohal;
 • saada tavapärased kutseõppe õpilase õigused - taotleda õpilaspiletit, õppetoetusi ning sõidukulu hüvitamist; koolilõuna toetus laieneb kui oled keskhariduseta ja kuni 20-aastane;
 • õppida läbi praktika ja omandada oskused, mida igapäevatöös selles ametis vajad;
 • tõsta olemasolevat kvalifikatsiooni või omandada uus amet vastavalt kutsenõuetele;
 • saada õppekava läbimisel kutseõppe lõputunnistus;
 • sooritada kutseeksam, mille edukal läbimisel omistatakse kutsetunnistus.

Erialad töökohapõhises õppes:

Seni on noortel töökohapõhisesse õppesse olnud juurdepääs üsna piiratud, sest äsja kooli lõpetanutel ei ole veel  töökohapõhise õppe eelduseks olevat töökohta.

Alates 2023/2024 õppeaastast kasutab Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus uut profiõppe mudelit, mis soodustab ka töökogemusteta noorte töölepääsemist vastavasse valdkonda.

Mis on profiõpe?

Profiõppe uudne mudel on suunatud ennekõike noortele, kel puudub valdkonnas veel vastav töökogemus. Mudeli eesmärgiks on leevendada ettevõtete kvalifitseeritud tööjõu puudust ja tagada noortele huvitav ja praktiline õpe koos lepingulise töökohaga. See tähendab, et õpilane ei täida ettevõttes pelgalt praktikandi rolli, vaid on täieõiguslik töötaja.

Erialad profiõppes:

Kuidas profiõppesse astuda?

 • Vali välja sobiv eriala
 • Kui Sul ei ole veel erialast töökohta, siis võta ühendust kooliga (Terje Kruusalu, terje.kruusalu@ewers.ee). Aitame Sul leida erialase töökoha
 • Kui Sul on töökoht olemas, pane avaldus teele läbi sais.ee keskkonna või koolis kohapeal

Vaata lähemalt:

Lisainfo töökohapõhise ja profiõppe kohta:

Terje Kruusalu tel: 785 0817 või 56905389, terje.kruusalu@ewers.ee

Hea ettevõtja! Kui soovid koolitada oma töötajaid töökohapõhise õppe vormis, võta palun ühendust Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskusega ja anna oma soovist teada. Saame arutada teie ettevõtte töötajatele vajalike oskuste omandamise võimaluste üle ja tuleme hea meelega ettevõttesse töökohapõhisest õppest infot andma.

Töökohapõhist õpet toetavad programmid  “Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses, sh õpetaja koolituse koolituspraktika” ja    “Kutsehariduse maine tõstmine, õpipoisiõppe laiendamine“.

Täname koostööpartnereid Kurmik AS, Rauameister AS ja Lapi MT OÜ.