Business Administration Specialist

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhineEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg2 aastat

EWERSis on alates 2016/2017. õppeaastast võimalus omandada ettevõtlusalaseid teadmisi viienda taseme kutseõppe tasemel ehk kutseeriharidusõppes ärikorralduse spetsialisti õppekava alusel.

Õppekava on koostatud kutsestandardi „Ärikorralduse spetsialist, tase 5“ põhjal , mis on kinnitatud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse Kutsenõukogu 01.09.2014 otsusega nr 18 alusel.

Õpingute alustamise tingimus on keskhariduse olemasolu. Kaheaastasel õppeajal toimuvad statsionaarsed riikliku koolitustellimuse alusel tasuta õpingud, mis loetakse lõpetatuks pärast kõigi õppekavas kirjeldatud õpiväljundite saavutamist.

Lihtsalt öeldes loetakse õppekava läbituks ning saadakse lõputunnistus, kui kõik moodulid on „arvestatud“.

Varasemat töökogemust ja õpinguid saab arvestada VÕTA süsteemi abil.

Peale lõpetamist on võimalus kandideerida tööjõuturul ettevõtlusalast kompetentsust eeldavatele järgnevatele ametikohtadele: ärikorralduse spetsialist, müügiesindaja, turundusspetsialist, ostuspetsialist, müügiagent, tootetutvustaja ja ostujuht.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostatud Tööjõuvajaduse ja -pakkumise prognoosi andmetel on äri- ja haldusala keskastme spetsialistide tööjõuvajadus tuhat inimest aastas.

Henn Tarro