Sisseastumine

Hariduslike erivajadustega õppijale (HEV)


Sügisel võtame uusi HEV õpilasi vastu köögiabilise erialale.

Õppima on oodatud põhikoolis toimetuleku ja lihtsustatud õppekava alusel õppinud õpilased. 
Kutsume õppima ka teisi suurema toetusvajadusega inimesi, kellel on huvi töötada köögiabilisena. 

Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks köögiabilisena erinevates toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks.

 

Täpsem info õppekava kohta.

Õpe toimub Urvaste õppekohas 

Sügisel võtame uusi HEV õpilasi vastu köögiabilise erialale.

Õppima on oodatud põhikoolis toimetuleku ja lihtsustatud õppekava alusel õppinud õpilased. 
Kutsume õppima ka teisi suurema toetusvajadusega inimesi, kellel on huvi töötada köögiabilisena. 

Õppija omandab teadmised, oskused ja hoiakud, mis on vajalikud tööks köögiabilisena erinevates toitlustusteenuseid pakkuvates ettevõtetes. Õpe loob valmiduse toimetulekuks isiklikus- ja ühiskonnaelus ning eeldused elukestvaks õppeks.

 

Täpsem info õppekava kohta.

Õpe toimub Urvaste õppekohas