Õppetöö

Lõpu- ja kutseeksamid


Kutseõppe lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada kutseeksam, kui see on sellel erialal võimalik. Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab oskuste vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Õppeaja jooksul või üks aasta pärast õpingute lõpetamist on kutseeksami sooritamine õpilasele tasuta. Hariduslike erivajadustega õpilastele on kutseeksami tegemine vabatahtlik.

Kui õpitud erialal kutseeksamit läbi ei viida, lõpetatakse õpingud kooli erialase lõpueksamiga. Ka kutseeksami ebaõnnestumise korral on õpingud võimalik lõpetadakooli erialase lõpueksamiga.

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema läbitud õppekava ja likvideeritud kõik õppevõlgnevused.

Kutsehariduse õppesessioon kestab 10.-20.06.2024.

Kutseeksam toimub käesoleval õppeaastal järgmistel õppegruppidel:

 • Abikokk AK-23
 • CNC treipingil töötaja CNCm-23
 • IT süsteemide nooremspetsialist ITSp-21
 • Keevitus- ja metallitööd KMp-21
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus KBp-21
 • Maaler  M-23
 • Mehhatroonik MHp-21
 • Mehhatroonik-tehnik MH-23-jätku
 • Plaatija P-23
 • Pottsepp-sell  PS-23
 • Tisler Tp-21
 • Toitlustusteenindus TTp-21
 • Vanemkokk  VK-23
 • Ärikorralduse spetsialist ÄKS-22

Erialane koolieksam toimub järgmistel õppegruppidel:

 • Mehhatroonik  MH-22
 • Puittoodete tehnoloog PTT-22

Kutseõppe lõpetamiseks tuleb õpilasel  sooritada kutseeksam, kui see on sellel erialal võimalik. Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab oskuste vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Õppeaja jooksul või üks aasta pärast õpingute lõpetamist on kutseeksami sooritamine õpilasele tasuta. Hariduslike erivajadustega õpilastele on kutseeksami tegemine vabatahtlik.

Kui õpitud erialal kutseeksamit läbi ei viida, lõpetatakse õpingud kooli erialase lõpueksamiga. Ka kutseeksami ebaõnnestumise korral on õpingud võimalik lõpetadakooli erialase lõpueksamiga.

Eksamile pääsemiseks peab õpilasel olema läbitud õppekava ja likvideeritud kõik õppevõlgnevused.

Kutsehariduse õppesessioon kestab 10.-20.06.2024.

Kutseeksam toimub käesoleval õppeaastal järgmistel õppegruppidel:

 • Abikokk AK-23
 • CNC treipingil töötaja CNCm-23
 • IT süsteemide nooremspetsialist ITSp-21
 • Keevitus- ja metallitööd KMp-21
 • Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus KBp-21
 • Maaler  M-23
 • Mehhatroonik MHp-21
 • Mehhatroonik-tehnik MH-23-jätku
 • Plaatija P-23
 • Pottsepp-sell  PS-23
 • Tisler Tp-21
 • Toitlustusteenindus TTp-21
 • Vanemkokk  VK-23
 • Ärikorralduse spetsialist ÄKS-22

Erialane koolieksam toimub järgmistel õppegruppidel:

 • Mehhatroonik  MH-22
 • Puittoodete tehnoloog PTT-22