Meist

Põhiväärtused


MISSIOON

Võrumaa Haridus-ja Tehnonoogiakeskuse missioon piirkondliku hariduskeskuse ja hooandjana on mitmekesistada kvaliteetseid ja väärtustloovaid õppimisvõimalusi ning tuua õppima suurem hulk inimesi erinevatest ea- ja huvirühmadest.  Kutseõppe tippkeskusena on kooli missioon luua ja jagada valdkonna tippteadmisi kutsekoolidesse ja ettevõtetele ning sidustada omavahel haridus- ja töömaailma. Kooliperena oleme heatujulised, koostöised, hoolivad ja orienteeritud arengule. 

 

VISIOON 
Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus on hariduskeskusena hooandjaks õppijale ja regioonile ning kutseõppe tippkeskuseks puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas.

 

VÄÄRTUSED

  • Uuendusmeelsus – loome ja innustame rakendama uusi lahendusi õpetamise sisus ja vormis.
  • Elamuslikkus – töötame selle nimel, et õppimise ja õpetamise protsess looks rõõmu, rahulolu ja eduelamust.
  • Koostöö – väärtustame meeskonnatööd koolis sees ja kooliväliste partneritega.
  • Keskkonnasäästlikkus – jälgime oma igapäevases tegevuses ja arengus keskkonnahoiu eesmärke.
  • Hoolivus – märkame ja toetame iga koolipere liiget, aktsepteerime erinevusi, võimestame tugevusi.

MISSIOON

Võrumaa Haridus-ja Tehnonoogiakeskuse missioon piirkondliku hariduskeskuse ja hooandjana on mitmekesistada kvaliteetseid ja väärtustloovaid õppimisvõimalusi ning tuua õppima suurem hulk inimesi erinevatest ea- ja huvirühmadest.  Kutseõppe tippkeskusena on kooli missioon luua ja jagada valdkonna tippteadmisi kutsekoolidesse ja ettevõtetele ning sidustada omavahel haridus- ja töömaailma. Kooliperena oleme heatujulised, koostöised, hoolivad ja orienteeritud arengule. 

 

VISIOON 
Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus on hariduskeskusena hooandjaks õppijale ja regioonile ning kutseõppe tippkeskuseks puidutöötlemise ja mööblitootmise valdkonnas.

 

VÄÄRTUSED

  • Uuendusmeelsus – loome ja innustame rakendama uusi lahendusi õpetamise sisus ja vormis.
  • Elamuslikkus – töötame selle nimel, et õppimise ja õpetamise protsess looks rõõmu, rahulolu ja eduelamust.
  • Koostöö – väärtustame meeskonnatööd koolis sees ja kooliväliste partneritega.
  • Keskkonnasäästlikkus – jälgime oma igapäevases tegevuses ja arengus keskkonnahoiu eesmärke.
  • Hoolivus – märkame ja toetame iga koolipere liiget, aktsepteerime erinevusi, võimestame tugevusi.