Õppetöö

Riigieksamid


Gümnaasiumi riigieksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • 22.04.2024 Eesti keel (kirjalik)
 • 02.05.2024 Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)
 • 02. - 03.05.2024, 06. - 07.05.2024 Inglise keel võõrkeelena (suuline)
 • 23.05.2024 Matemaatika (kirjalik)

Gümnaasiumi lõpetamise tingimusena kohustuslik veel praktilise või uurimistöö sooritamine ja valitud aines koolieksami sooritamine.

 • 30.05.2024 Koolieksam (ühiskonnaõpetus)

Riigieksamite sooritamiseks tuleb registreeruda hiljemalt  20. jaanuariks  Eksamite Infosüsteemis (EIS). EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.


Täiendav info: https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppivatel õpilastel.

Õpilastel, kellel pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad küsida keskkonda sisenemiseks parooli ruumist P122.

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • 31.05.2024 Eesti keel
 • 06.06.2024 Matemaatika
 • 12.06.2024 Valikeksam

Põhikooli lõpueksamitele registreerib õpilased kool.

Gümnaasiumi riigieksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • 22.04.2024 Eesti keel (kirjalik)
 • 02.05.2024 Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)
 • 02. - 03.05.2024, 06. - 07.05.2024 Inglise keel võõrkeelena (suuline)
 • 23.05.2024 Matemaatika (kirjalik)

Gümnaasiumi lõpetamise tingimusena kohustuslik veel praktilise või uurimistöö sooritamine ja valitud aines koolieksami sooritamine.

 • 30.05.2024 Koolieksam (ühiskonnaõpetus)

Riigieksamite sooritamiseks tuleb registreeruda hiljemalt  20. jaanuariks  Eksamite Infosüsteemis (EIS). EIS-i kasutusjuhendid asuvad SIIN.


Täiendav info: https://harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/riigieksamid

Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppivatel õpilastel.

Õpilastel, kellel pole võimalik siseneda ID-kaardi, mobiil-ID, Smart-ID või HARID abil, saavad küsida keskkonda sisenemiseks parooli ruumist P122.

Riigieksamite tulemused tehakse eksaminandile teatavaks internetis riigiportaali www.eesti.ee ja eksamite infosüsteemi EIS vahendusel. Võimalik on tellida ka tulemuste kiirteavitus e-kirja või SMS-i teel.

Põhikooli lõpueksamite ajad 2023/2024. õppeaastal

 • 31.05.2024 Eesti keel
 • 06.06.2024 Matemaatika
 • 12.06.2024 Valikeksam

Põhikooli lõpueksamitele registreerib õpilased kool.