Sisseastumine

Tехник технолог

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme jätkuõpeÕppevormmittestatsionaarneEeldus alustamisekskeskharidus + 4. tasemele vastavad kompetentsidÕppeaeg1 aasta

Kes on metallide töötlemise tehnik-tehnoloog ja mida ta oskab?

Tehnik-tehnoloog on keskastme spetsialist, kes on valmis juhendama oskustöötajaid ja kogemuste omandamise järel ka juhtima esmatasandi struktuuriüksuse tööd metalliettevõttes.

Eeldus alustamiseks: keskharidus, vähemalt 4. kvalifikatsioonitaseme erialale vastava kutse või erialalise töökogemuse olemasolu

Õpingute lõppedes võimalik sooritada metallide töötlemise tehnik-tehnoloogi 5. taseme kutseeksam

Mida õpitakse?

Õppekava käigus õpitakse tundma ja rakendama peamisi metallitöötlemise valdkonna tehnoloogilisi protsesse ja seadmeid, omandatakse praktilise töö oskused väga erinevatel tehnoloogilistel seadmetel: arvjuhtimisega metallilõikepinkidel, erinevatel lehetöötlus-, keevitus- ja viimistlusseadmetel, omandatakse oskused meeskonnatööks ja juhendamiseks.

Mis edasi saab?

Õppekava annab kutse- ja erialase ettevalmistuse, mis võimaldab töötamist keskastme spetsialistina metallitöö valdkonnas.

Viienda taseme kutseõppe lõpetanu võib asuda edasi õppima rakenduskõrgharidusõppes või bakalaureuseõppes.

Jüri Post