Kalender

Filtreeri sündmusi

Sündmuse tüüp

Kõik Huvitegevus Kooli üritused Õppetöö TSENTER

Kuupäev
 
Möödunud sündmused
2018(12)


21juuni
Töötajate üldkoosolek

22juuni
Lõpuaktused

22. juunil 2018. a. kell 10.00 toimub Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva tn 13) lõpuaktus järgmiste õppekavade lõpetajatele.

 

Kutsekeskharidusõpe:

 • infotehnoloogia süsteemide nooremspetsialist;
 • kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitus;
 • majutusteenindus;
 • mehhatroonik;
 • tisler.
 •  

4. taseme kutseõpe (esmaõpe):

 • maaler;
 • CNC töötlemiskeskuse operaator.
Sulge

22juuni
Lõpuaktused

22. juunil 2018. a. kell 13.00 toimub Võru Kultuurimajas Kannel (Liiva tn 13) lõpuaktus järgmiste õppekavade lõpetajatele.

 

5. taseme kutseõpe (esma- ja jätkuõpe):

 • müügikorraldaja;
 • mehhatroonik;
 • metallide töötlemise tehnik-tehnoloog;
 • puittoodete tehnoloog;
 • telekommunikatsiooni spetsialist;
 • ärikorralduse spetsialist.

 

3. taseme kutseõpe (esmaõpe):

 • abikokk;
 • ehituspuusepp;
 • pehme mööbli valmistaja;
 • puidupingioperaator.

 

ESF projekt  „Uute teadmiste ja kogemustega tööle“:

 • müüja-klienditeenindaja;
 • metallitöötleja (koostelukksepp-keevitaja);
 • pehmemööbli valmistaja.
Sulge31august
Töötajate üldkoosolek

01september
Kooliaasta algus

Kooliaasta alguse avaaktus kell 10.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Sulge

15september
Õppe- ja majandusliku toetuse taotluse esitamise tähtaeg

10oktoober
VÕTA avalduste esitamise tähtaeg

Jõuluvaheaeg: 24.12.18-6.01.19

Sulge
2019(23)
15jaanuar
VÕTA avalduste esitamise tähtaeg

29jaanuar
Erialane soome keel teenindus- ja kaubandustöötajatele

Eesmärk:         Oskab suhelda soome keelsete klientidega

 

Sihtgrupp:         Teenindajad, kes vajavad soome keele osklust  klientidega suhtlemisel. Grupi suurus 12 inimest

 

Maht:               80  tundi

 

Aeg:                 29.01.- 07.05.19., kell 17.30- 19.45  (27 õppepäeva, 3 akadeemilist tundi korraga)

                        Teisipäeval ja neljapäeval

Jaanuar. 29,31 Veebruar: 5,7,12,14,19,21,26,28; Märts: 5,7,12,14,19,21,26,28; Aprill: 2,4,9,11,16,23,25; Mai: 2,7

Koolitaja:         Võrumaa Kutsehariduskeskuse soome keele koolitaja täiskasvanute koolituses

                        Siiri Toomik

Koolituse lõppedes:

 • mõistab lihtsat erialast teksti ning kasutab suulisel suhtlusel erialast võõrkeelset terminoloogiat;
 • mõistab ja kasutab suulisel suhtlemisel toitlustusalast võõrkeelset terminoloogiat;
 • vestleb juhendamisel külastajatega spontaanselt ja ladusalt igapäevastes

           tööalastes teenindussituatsioonides

Õppekava

Registreerumine

Täpsem info ja koolitusele registreerumine: e- post: merle.vilson@vkhk.ee, tel.: 785 0818, 5667 0850

Sulge
15veebruar
Õppe- ja majandusliku toetuse taotluse esitamise tähtaeg

01märts
Valikainete valimise periood

Valikaineid saab valida märtsi kuu jooksul

Sulge

18-22
märts
Kevadnädal ja kutsemeistrivõistlused

20märts
Avatud uste päev

Avatud uste päev 20.03.2019

Õppehooneid tutvustavad ekskursioonid  algusega  kell 10.10; 11.10 ja 12.10.

Kogunemine  peamaja fuajees.

 

Võimalus jälgida koolisiseseid kutsevõistlusi!

Erinevad töötoad: 

 • Nutituba –  peamaja aulas,  kell 10.30
 • Teeninduse töötuba – peamaja III korrusel, kell 10.30
 • Puidu töötuba – tehnomaja puidutöökojas, kell 11.30
 • Metalli töötuba –  tehnomaja metallitöökojas, kell 11.30
Sulge

Täpne kuupäev on veel täpsustamisel

Sulge

Lõpuaktus toimub 21.06.2019 kell 10.00 Võrus, kultuurimajas Kannel.

Sulge01september
Kooliaasta alguse avaaktus

Kooliaasta alguse avaaktus kell 12.00 Võrumaa Kutsehariduskeskuses

Sulge

13september
Võrumaa KHK 20. aastapäeva aktus

15september
Õppe- ja eritoetuse taotluse esitamise tähtaeg

15oktoober
VÕTA avalduste esitamise tähtaeg


2020(20)
15veebruar
Õppe- ja eritoetuse taotluse esitamise tähtaeg

15veebruar
VÕTA avalduste esitamise tähtaeg


16-20
märts
Kevadnädal ja kutsemeistrivõistlused
31august
Kooliaasta alguse avaaktus


Jõulunädal, jõululaat.

Sulge


2021(21)

VÕTA avalduste esitamise tähtaeg.

Sulge
09-10
veebruar
Elamusmatka korraldamine Taevaskoja radadel

Elamusmatka korraldamine Taevaskoja radadel

Aeg: 2 õppepäeva, 09.-10.02.2021, kell 10.00-15.00

Esimene õppepäev Väimelas, Võrumaa Kutsehariduskeskuses.

Teine õppepäev Taevaskoja matkaradadel (transpordi organiseerib koolitusel osaleja ise).

Õppe sisu:

Auditoorne töö: 5 tundi

 • Matkakorraldus (ohud, nõuded, tehnilised vahendid, giiditekstide koostamine, matka turundamine erinevates kanalites);
 • elamustoitlustus (toidu ohutus, menüü koostamine, serveerimine, elamustoitlustuse korraldamine looduses);
 • Matkaplaani koostamine

Praktiline töö: 5 tundi

 • Matka läbiviimine ja analüüs.
 • Elamustoidu valmistamine, serveerimine ja hinnang toidule.

Koolituse lõpuks õppija:

 • - oskab koostada matka plaani;
 • - oskab juhendada matka;
 • - oskab korraldada elamustoitlustust looduses.

Õppekava:

Registreerimine:Sulge

Õppe- ja majandusliku toetuse taotluse esitamise tähtaeg.

Sulge

Võta avalduste esitamise tähtaeg

Sulge


Kevadnädala raames toimuvad ka kutsemeistrivõistlused ja aineolümpiaadid.

Sulge

19-23
aprill
IV koolivaheaeg (üldharidus va 12. klass)


30august
Kooliaasta alguse avaaktus

15oktoober
VÕTA avalduste esitamise tähtaeg
2022(25)31jaanuar
Kevadsemestri algus

15veebruar
VÕTA avalduste esitamise tähtaeg

15veebruar
Õppe- ja majandusliku toetuse taotluse esitamise tähtaeg


01aprill
Algab sisseastumise dokumentide esitamine järgmiseks õppeaastaks14juuni
Lõpuaktus Urvastes

Ajakava

13.00     Urvaste õpperühm

 

Sulge


Ajakava

10.30     Mittestatsionaarsed IT, metalli, mehhatroonika, toitlustuse, majutuse ning juhtimine ja halduse erialad

 • K-21
 • Ko-21
 • MH-20
 • MTT-21
 • ÄKS-20

12.00     Mittestatsionaarsed ehituse ja puidutöötlemise erialad

 • M-21
 • P-21
 • PS-21
 • PTT-20

13.30     Kõik kutsekeskhariduse erialade lõpetajad

 • ITSp-19
 • KBp-19
 • MHp-19
 • MTp-19
 • Tp-19
 • TTp-19

Aktus toimub peamajas ruumis P101. Iga õpilasega saab aktusel osaleda kuni kaks külalist. Teistele õnnitlejatele loome võimaluse jälgida lõpetamist veebiülekandena.

Sulge

20juuni
Lõpuaktus

Ajakava

15.00     Üldhariduse 9. ja 12. klass ning kutsevalik

 

Aktus toimub peamajas ruumis P101. Iga õpilasega saab aktusel osaleda kuni kaks külalist.

Sulge

22juuni
Sisseastumise dokumentide esitamise tähtaeg05august
Lõpeb järevastuvõtu dokumentide esitamine


10august
Vastuvõetud õpilaste nimekirjade avalikustamine


29august
Kooliaasta alguse avaaktus2023(13)


30jaanuar
Töötajate üldkoosolek

15veebruar
Õppe- ja eritoetuse taotluste esitamise tähtaeg


24-30
aprill
Üldhariduse koolivaheaeg (v.a 12. klass)


14-31
juuni-august
Üldhariduse koolivaheaeg (v.a lõpuklassid)

16juuni
Lõpuaktus Urvastes

Võrumaa Kutsehariduskeskuse lõpuaktus 16.06.2023 algusega kell 15:00, Urvaste koolimajas.

Lõpuaktuste ajakava

Sulge21juuni
Lõpuaktus

Võrumaa Kutsehariduskeskuse lõpuaktused 21.06.2023 algusega kell 10:00, Võru Kultuurimaja Kannel teatrisaalis.

Lõpuaktuste ajakava

Sulge

2024(16)
15jaanuar
VÕTA taotluste esitamise tähtaeg15veebruar
Õppe- ja eritoetuste taotluste esitamise tähtaeg

22veebruar
Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

22aprill
Gümnaasiumi riigieksam: Eesti keel (kirjalik)

26aprill
Ettevõtluse minihäkaton

Ettevõtluse minihäkaton toimub 26. aprillil Võrumaa Haridus-ja Tehnoloogiakeskuse kompetentsikeskuses TSENTER.

Minihäkaton inspireerib enda äriideed leidma ja ettevõtlusega alustama. Kuue akadeemilise tunni jooksul toimub:

Ideede Genereerimine

 • Miniloeng „Milline ettevõtja tahad olla?“
 • Probleemide ja võimaluste kaardistamine enda idee leidmiseks.
 • Tiimide moodustamine elujõulisemate ideede ümber

Ideede arendamise töötuba

 • Probleemi, kasutaja ja väärtuspakkumise määratlemine.
 • Lihtsustatud ärimudeli lõuendil idee kavandi läbi mõtlemine.
 • Tegevuskava loomine idee testimiseks.

Ideede Esitlemine

 • Miniloeng „Liftikõne – kuidas esitleda enda ideed lühidalt ja mõjusalt?“
 • Ideede esitlemine ja esmane tagasiside idee elluviimiseks.
 • Parimate hääletamine

Koolitaja Harald Lepisk! Harald Lepisk on Tartu Ülikooli ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magister. Tal on 17 aastat koolitamiskogemust ning ta on esinenud enam kui 1300 õppesündmusel 20 riigis. Mitmete ettevõtlusprogrammide ja häkatonide juhtimise kogemusega, nende hulgas ENTRUM, Bright Minds, Loov Eesti Teamlab ja STARTER programmide koolituspäevade läbiviimised ning Araabia ja Euroopa Innovatsiooniakadeemiate modereerimised.

Sulge

02-07
mai
Gümnaasiumi riigieksam: Inglise keel võõrkeelena (suuline)

02mai
Gümnaasiumi riigieksam: Inglise keel võõrkeelena (kirjalik)

23mai
Gümnaasiumi riigieksam: Matemaatika (kirjalik)

30mai
Gümnaasiumi koolieksam: ühiskonnaõpetus

31mai
Põhikooli riigieksam: Eesti keel (kirjalik)

06juuni
Põhikooli riigieksam: matemaatika (kirjalik)2024