Sisseastumine

Mittestatsionaarne õpe


Mittestatsionaarne õpe on tasemeõppe õppevorm, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Õppetöö toimub  õppesessioonidena ühel nädalal kuus  või  ühel päeval  nädalas. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe aegadel, mis on enamikule grupist sobivam.

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus pakub mittestatsionaarset õpet järgmistel erialadel:

Mittestatsionaarne õpe on tasemeõppe õppevorm, kus õpilase iseseisev töö moodustab üle poole  õpingute kogumahust. Õppetöö toimub  õppesessioonidena ühel nädalal kuus  või  ühel päeval  nädalas. Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses korraldatakse mittestatsionaarne õpe aegadel, mis on enamikule grupist sobivam.

Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus pakub mittestatsionaarset õpet järgmistel erialadel: