Sisseastumine

Erialad

Keevitaja (osakutse MIG/MAG)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe / töökohapõhine Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Antud kutset saab omandada kahel viisil:

  • mittestatsionaarselt - sobib juhul, kui soovid omandada Keevitaja kutset, aga hetkel selles valdkonnas ei tööta.
  • töökohapõhiselt - sobib juhul, kui töötad juba metallitöötlemise valdkonnas ja saad kohustusliku praktilise osa sooritada oma töökohas.

Kes on keevitaja ja mida ta oskab?

Keevitustehnika- ja tehnoloogia on üks olulisemaid metallide töötlemise viise paljudes tööstusharudes.

Keevitaja põhitööks on keevitustööde ettevalmistamine, keeviskonstruktsioonide koostamine vastavalt joonisele, keevitusliidete teostamine ning järeltöötlus- ja tulemuste kontroll.

Töö nõuab jooniste lugemise oskust, töötlemistehnoloogia ja materjalide omaduste tundmist.

Kuidas keevitajaks õppida saab?

Keevitajaks saab Võrumaa Kutsehariduskeskuses õppida kahel viisil:

  • sessioonõppena - sobib juhul, kui soovid omandada Keevitaja kutset, aga hetkel selles valdkonnas ei tööta.
  • töökohapõhiselt - sobib juhul, kui töötad juba antud valdkonnas ja saad kohustusliku praktilise osa sooritada oma töökohas.

Õpingute lõppedesõpingute lõppedes sooritatakse  osakutse Poolautomaatkeevitaja, tase 4 kutseeksam.

Mida õpitakse?

Keevitaja õpib tundma  MIG/MAG keevitamist, lukksepatööd, tööjooniste lugemist, keevitusalaseid standardeid, keeviskonstruktsioonide  koostamist, kasutatavaid materjale ja mõõtetehnikat.

Mis saab edasi?

Keevituse eriala lõpetanul on võimalus edasi õppida teistel metallivaldkonna erialadel.

Keevitaja töötab põhiliselt metalltooteid ja – konstruktsioone valmistavas ettevõttes ja teda vajatakse ehitus-, paigaldus-, hoolde- ja remonditöödel.

 

Töötukassa toetab

Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. Avaldus toetuse saamiseks tuleb esitada töötukassale enne õppima asumist. Rohkem infot tasemeõppes osalemise toetuse kohta leiate Eesti Töötukassa kodulehelt.

Terje Kruusalu