Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Maaler

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpeÕppevormsessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhineEeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Kes on maaler ja mida ta oskab?

Maalri põhiliseks tööülesandeks on erinevate viimistlevate pindade lõppviimistluse teostamine (nt värvimine, lakkimine, õlitamine jmt) ja viimistletavate pindade katmine rullmaterjaliga (nt tapeedi, tekstiili jmt viimistlusmaterjaliga). Tööülesanne hõlmab viimistlevate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestust, mõõtulõikamist ja paigaldamist.

Maaler, tase 4 korraldab iseseisvalt oma töökoha ja vastutab oma tööülesannete kvaliteetse täitmise eest.

Kuidas maalriks õppida saab?

Eeldus alustamiseks: põhiharidus

Õppevorm: sessioonõpe mittestatsionaarne või töökohapõhine õpe  ühel nädalal kuus

Õppeaeg: 1 aasta

Ettevõttepraktika maht: 15 EKAP, ca 390 astronoomilist tundi.

Õppekava läbimisel sooritatakse 4. taseme maalri kutseeksam.

Mida õpitakse?

Maaler saab teadmisi ja praktilisi oskusi erinevate viimistletavate pindade lõppviimistluse teostamiseks, viimistletavate pindade katmiseks rullmaterjaliga. Õpitakse viimistletavate pindade ettevalmistamist, materjalide arvestamist, lõikamist ja paigaldamist.

Mis saab edasi?

Enamik maalreid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldus ettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega maaler on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

Täienduskoolituse ja töökogemuse tulemusena võib maaler karjääriredelil tõusta viimistlustööde meistriks.

Merike Aruväli