Sisseastumine

Erialad


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 

Kutsekeskharidusõpe põhihariduse baasil: 

Kutseõpe keskhariduse baasil:

Kutseõppe jätkuõpe: 

HEV õpilasele Urvaste koolituskohas

 

Kutseõpe ja kutseõppe jätkuõpe toimub nii mittestatsionaarses kui ka töökohapõhises õppes. 

Täiskasvanute mittestatsionaarne üldharidusõpe:

8. klass, 9. klass, 10. klass, 11. klass, 12. klass


Haridusnõudeta: 

Kutseõpe põhihariduse baasil: 


Mehhatroonik (kutsekeskharidus)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutsekeskharidusõpeÕppevormstatsionaarne koolipõhine (päevane)Eeldus alustamisekspõhiharidusÕppeaeg3 aastat

Kes on mehhatroonik ja mida ta oskab?

Mehhatrooniku ülesandeks on ettevõtte tootmisseadmete seadistamine, remont ja hooldustehnoloogiliste seadmete toimimise tagamine, nende hooldamine ja rikete avastamine.

Kuidas mehhatroonikuks õppida saab? 

Eeldus alustamiseks: põhiharidus, kasuks tulevad head teadmised reaalainetes 

Õppevorm: statsionaarne  (päevane) õpe

Õppeaeg: 3 aastat

Ettevõttepraktika maht: 30 EKAP (ca 780 astronoomilist tundi)

Õppekava läbimisel sooritatakse  4. taseme mehhatrooniku kutseeksam.
(vt kutse andmine)

Mida õpitakse?

Mehhatroonika õppe käigus omandatakse mehhatroonika alusteadmised, elektriseadmete ja robotite programmeerimine, erinevate tööstusseadmete koostamine, paigaldamine  ja korras hoidmine ning ettevõtlustarkus. Lisaks erialastele teadmistele õpitakse üldharidusaineid, kooli lõpetamisel omandatakse kutsekeskharidus.

Mis edasi saab?

Mehhatroonika valdkonnas on tööd leida lihtne, sest vajadus sellise spetsialisti järele on suur. Mehhatroonikud leiavad tööd tootvas tööstuses, mehhatroonika-, automaatika-, aparaaditööstuse või elektroonika valdkonna ettevõtetes. Kiiresti arenev valdkond soosib edasiõppimist – Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskuses on võimalik õppida  mehhatroonika 5. taseme jätkuõppes, kõrgkoolides rakenduskõrgharidus- ja bakalaureuseõppes. 

Stipendium

Sellel õppekaval õppides on võimalik kandideerida Toftani stipendiumile.

NB! Töötukassa toetab õppimist. Vaata tingimusi  https://www.tootukassa.ee/et/toota-ja-opi

Indrek Saar